Константин Иречек

Константин Иречек (24.07.1854-1918) е чехът, когото всички ние почитаме като автор на първия академичен труд по история на България. Един от най-ярките интелектуалци, поставили основите на Следосвобожденска България. Историк, философ, общественик. За кратък период от време е министър на народното просвещение (1881-1882) в правителството на Казимир Ернрот и правителството без министър-председател. По-късно става директор на Народната библиотека “Кирил и Методий”.