Лев за кубик вода за социално слабите предлага МРРБ в новата Стратегията за финансиране на ВиК отрасъла

Един лев за кубически метър вода при потребление от 1.5 куб метра на месец за социално уязвимите групи, за да се защити адекватно населението, предвижда новата Стратегия за финансиране на ВиК отрасъла. Това съобщи заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в интервю за Българското национално радио вчера.

В документа се предвижда промяна в начина на определяне на цената на водата, за да се постигне по-адекватно събиране на средства за поддръжка на ВиК инфраструктурата, стана ясно от думите на Крумова. Тя съобщи, че се предвижда през януари проектът на Стратегията да бъде представен за публично обсъждане.

Сред основните цели на документа е да се гарантира, че за десет години ще се отговори на всички законодателни изисквания, подчерта Крумова. Тя обясни още, че предвижданата такса солидарност има за цел да се натрупва във фонд, който да подпомага операторите, нямащи достъп до европейско финансиране и населените места, които са недопустими за финансиране със евросредства. „От този фонд и с адекватно планиране ще има възможности за реконструкция на ВиК системата, както и за изграждане на нова инфраструктура, която да е в добро техническо състояние и да предоставя услуга с необходимото качество“, обясни заместник – министърът.

Малина Крумова беше категорична, че с новата Стратегия в никакъв случай не може да се говори за покачване на цената на водата в абсолютна стойност, а по-скоро за нов начин на формирането й – с различни компоненти и правилно насочване на инвестиционния ресурс.

„Шоково покачване има само в онези населени места, в които има гравитачно водоснабдяване, тъй като с приемането на новите бизнес планове цената се изравнява за цялата област“, обясни заместник – регионалният министър и добави, че всички останали поскъпвания са в рамките на приемливото – около 10, 30 стотинки.

„С предложените мерки в документа ще се намали срокът за изпълнение на целите на съответствие от двайсет на десет години“, прогнозира Крумова и допълни, че в момента цената на водата се покачва много по-бавно в сравнение с нивото на доходите в страната.

Заместник – регионалният министър припомни, че сега съществуващата инфраструктура се нуждае от сериозна подмяна, защото е изграждана през 50-те – 60-те години на миналия век, а и страната ни – като член на ЕС – има ангажименти за развитие на тази инфраструктура, за изграждането на канализация и за пречистване на отпадъчните води.