„Манифестиращата идеология 1944 – 1989“ (изложба)

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ открива официално своята най-нова
временна изложба, озаглавена „Манифестиращата идеология 1944 – 1989“.
Събитието е на 7 ноември 2019 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в Регионалния исторически
музей – София (пл. „Бански“ 1).
Основният фокус на експозицията „Манифестиращата идеология“ попада върху
периода 1944 – 1989 г. Осъществена е своеобразна историческа ретроспекция на
посочените 45 години. Това се случва на база материалното и документалното
наследство, съхранено във фонда на Регионалния исторически музей – София.
Конкретният повод за реализирането и представянето на изложбата е настъпването
на 30-годишнината през 2019-а от събитията на 10 ноември 1989 г. Точно на
въпросната дата в България се осъществява промяна на властващия дотогава
политически курс.
Историческите процеси и събития от периода 1944 – 1989 г. са обяснени чрез
кураторски текстове и допълнени с оригинална литература от периода. Материалните
примери и документалните кадри служат за визуално илюстриране на епохата.
Част от темите, засегнати в експозицията, са: господстващата идеология и
действащият пропаганден апарат; икономиката; науката, изкуството и културата,
подчинени на марксистко-ленинската теория; възпитателните организации за
подрастващите и др.
Паралелно с изложбата Регионалният исторически музей – София обявява и кампания
за набиране на още знакови предмети от епохата на социализма.
Откриването на изложбата „Манифестиращата идеология 1944 – 1989” е на 7 ноември
2019 г. Тя продължава до 31 януари 2020 г.
Изложбата се реализира от Регионалния исторически музей – София със съдействието
на: Националния исторически музей, Института за етнология и фолклористика с
етнографски музей – БАН, Музея на социалистическото изкуство и Българската
национална филмотека.