Министерство на културата обяви конкурс за декорация в сградите на съвета на ЕС в Брюксел

Министерството на културата обявява конкурс за изготвяне на проектни предложения за декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел – Justus Lipsius и Europa Building, във връзка с Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

   Целта на настоящия конкурс е изработване на арт инсталация в атриума на сградата Justus Lipsius, обзавеждане и декорация на определени зони в същата сграда, както и в сградaта Europa Building. Съобразно техническите изисквания за изготвяне на проектните предложения от кандидатстващите се изисква да предложат своята идея за декорации, както и същите да бъдат изработени и доставени от тях.

Участници в настоящия конкурс могат да бъдат всички висши училища в страната, които трябва да гарантират, че в разработването на проектното предложение задължително участие ще вземат действащи студенти, докторанти, специализанти и преподаватели.

Максимален прогнозен размер на финансирането на конкурса, което е част от определените с ПМС № 67/2017 г. средства за Министерството на културата, е до 65 000 лв. без ДДС. В тази сума се включват всички дейности, свързани с изготвяне на проектното предложение и неговата реализация, която трябва да се осъществи най-късно до 10.12.2017 г.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 14.09.2017 г., 17:30 часа., с оглед необходимостта от изпращане на класираното проектно предложение за одобрение в Брюксел.