Николай Милчев – “Март”

Март

Преди да дойде пролетта,
аз искам да ти кажа,
че до есента е нищо време –
едно насапунисване на нивите с мъгла
и после лятото,
което бръсне стръковете,
по-високи от вселена.

Аз искам да ти кажа още и това,
че пролетта е нищо повече
от нашата замаяност –
едно насапунисване на младите коси с мъгла
и после лятото.
И тихата река
накрая.

Преди да дойде пролетта,
аз искам да ти пожелая
един щъркел –
по-бял от цъфнала
в градините мъгла.
И разточително красив,
и безпределно дълъг.

Николай Милчев