Острото око на Веселин Дамянов

На 02.05.2018г. /сряда/ от 18:00 часа в Изложбена зала АТЕЛИЕ ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ, Ул. Радко Димитриев № 8, Варна
ще се открие самостоятелната изложба на Веселин Дамянов.

„Веселин Дамянов работи едновременно в областта на графичните изкуства, живописта и акварела, без да поставя бариери и да прави различия между техники, прилагайки дори графични техники в живописта и обратно.
Притежаващ деликатен и класически усет към композиция и цвят, както и остро око към всеки детайл, художникът умело и балансирано смесва майсторска техника с творчески хъс към взаимен обмен на различни художествени методи, както и към изследването на възможностите за една по-различна креативност, отказвайки да се прикачи към дадена единствена категория на“Художник – миниатюрист”, ”График”, та дори и само на една представа за ”Изкуство”.
Надарен с позитивен порив за творчество и изследване на своите хоризонти, той отдавна е насочил погледа си към международната сцена на изкуството, което още от 90-те години го отвежда в цяла Европа и дори отвъд.”
Курт Хаубрехтс

Творби на Веселин Дамянов са притежание на Националната художествена галерия – София и частни колекции. Член на съюза на българските художници
Член на ръководството на секция Графика и илюстрация към СБХ. 
От 2002 година е секретар на секция Графика и илюстрация към СБХ. 
Живее и работи в София.

Изложбата може да бъде разгледана до 01.06.2018 г.