Помощ за културата

Френският министър на културата поиска спешна помощ в размер на 22 милиона евро за културния сектор. Средствата се разпределят по следния начин: 10 млн. евро за музика, 5 млн. – за сценични изкуства, 5 млн. – за книги и 2 млн. за визуални изкуства. „Към тази помощ ще добавим и други специални мерки, за да отговорим на риска, в който са поставени културните институти. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме оцеляването им. Бъдещето на нашия културен модел е поставено на карта”, подчерта той.

Автор: Даниела Кузманова, ФБ

 

Моят скъп приятел Орлин Савов от Германия изпрати обемна информация за грижата към хората на културата в Германия. Предлагам ви кратка извадка, която Румяна Коцева беше така добра да преведе от немски:

Федералното правителство е гласувало да се отпусне за спешна финансова помощ на свободни артисти – солови и в малки трупи, изпаднали във финансово затруднение вследствие на коронавируса – общо до 50 милиарда евро.

  • За независими солови артисти и малки трупи (до 5 човека) – субсидии до 9 000 евро еднократно за 3 месеца;
  • До 10 души – 15 000 евро еднократно за 3 месеца;
  • За отпаднали краткосрочни ангажименти и пропуснати ползи – 60-67 % от нето хонорара;

Отделно от това, всяка област си има собствена политика.

Например в Саксония:
Субсидии и заеми до 50 000 евро, в изключителни случаи – до 100 000 евро (безлихвено, с гратисен период от 3 години, за срок от 8 години, с одобрение до 48 часа);
Стипендии от 2000 евро за творци в областта на изобразително изкуство, театър, музика, литература и кино;
2 милиона евро по Програма „Време за размисъл“ за субсидиране на идейни проекти, скицирани накратко – еднократно за двумесечен срок, за стимулиране на хората на изкуството, за да се отдадат на своята творческа дейност;

В Саксония-Анхалт по своя собствена програма предлагат „небюрократично и неусложнено“ като една „първа спешна помощ“ на музиканти, артисти, художници и писатели – по 400 евро на човек на месец за първите два месеца. Освен това има специални помощни програми за субсидиране на проекти (от 2 000 до 25 000 евро) от ГЕМА, от различни фондации и други организации, създават се Обществени фондове, Взаимоспомагателни каси и т.н.”

Припомням също, че френският министър на културата поиска спешна помощ в размер на 22 милиона евро за културния сектор. Средствата се разпределят по следния начин: 10 млн. евро за музика, 5 млн. – за сценични изкуства, 5 млн. – за книги и 2 млн. за визуални изкуства. „Към тази помощ ще добавим и други специални мерки, за да отговорим на риска, в който са поставени културните институти. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме оцеляването им. Бъдещето на нашия културен модел е поставено на карта”, подчерта той.