Регионът на Югоизточна Европа има потенциал да оформи цифровото бъдеще на ЕС

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел  даде началото на Втория Международен цифров форум, посветен на Индустрия 4.0 и стартъпите, който се провежда в Румъния.

Събитието събра политици, мениджъри на цифрови компании от няколко страни от Югоизточна Европа /включително от България/, неправителствени организации и граждани за дебат как да се насърчи цифровизацията на европейската индустрия, за да извлекат бизнесът и европейците максимална полза от цифровите технологии.

“Европейската комисия е ангажирана с подкрепата за иноваторите, каквито виждаме все

EC Gabriel takes part in the Digital Romania International Forum, Tuesday, October 31st, 2017, in Bucharest, Romania.

повече не само в Румъния, но и в другите страни от Югоизточна Европа. Това е регион с голям потенциал, когато става въпрос за цифрови иновации. Трябва да намерим начин да развием този потенциал и да се възползваме от възможностите на европейските лаборатории и изследователски центрове. За да постигнем това, Европейската комисия сме разработили амбициозни инструменти, които вярвам, че ще бъдат използвани максимално от иноваторите в региона”, заяви еврокомисарят Мария Габриел.

Тя открои по-специално два инструмента, единият от които е инициативата “Иновационен радар”. Той идентифицира потенциални иноватори в научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС. Този радар вече работи – следващата седмица в Будапеща ще бъде връчена наградата за “Иновационен радар 2017 г”.

Българският еврокомисар отдаде приоритетно значение и на друга ключова инициатива, когато става въпрос за укрепване на индустриалните способности на Европа за цифрово бъдеще:  хъбовете за цифрови иновации.

“Със 100 милиона евро годишно Европейската комисия подкрепя създаването на такива хъбове в държавите-членки.  Днес тези центрове подпомагат 600 иновационни експеримента и повече от 1200 стартиращи фирми в цифровата им трансформация. Моята амбиция е осигуреният бюджет от 300 милиона евро за следващите три години да допринесе за изграждането на цифрови хъбове във всеки регион на Европа”, подчерта Мария Габриел.

За да бъдат успешно използвани инструментите на ЕС, според еврокомисаря по цифровата икономика и общество решаващи са цифровите умения.

“Всеки един европеец  да има базови умения е мой приоритет. Те са ключ не само към успеха на европейската индустрия, но и към по-добри възможности за гражданите, каквито предоставят цифровите технологии”, категорична бе тя. Мария Габриел наблегна силно, че бъдещето на Европа е дигитално, а регионът на Югоизточна Европа, демонстриращ своя цифров потенциал,  може да играе водеща роля в оформянето на това бъдеще.