Общество на литературния кабинет “Димчо Дебелянов” ще проведе Общо отчетно-изборно събрание

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВО НА ЛИТЕРАТУРНИЯ КАБИНЕТ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 УС на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов” свика Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 13 ноември 2022 г. от 18.00 ч. в Националния студентски дом (пл. „Народно събрание” 10), зала „Галерия” (ет. 1), което се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчетен доклад на председателя Анжела Димчева
  2. Избор на нов Управителен съвет и председател
  3. Определяне на членове на журито за присъждане на Националната литературна награда „Георги Черняков”
  4. Предложение за регистрация в Агенцията по вписванията и смяна на адреса на Сдружението: от София – 1000, ул. „Цар Иван Шишман” 22 на София – 1000, пл. „Народно събрание” 10: Национален студентски дом, след договореност с директора на НСД Христиан Даскалов.
  5. Други теми по предложение на присъстващите членове
  • събиране на членски внос и дарения
  • приемане на нови членове
  • други идеи за работата на сдружението

 

Съобщението е поставено в сградата на Националния студентски дом на 13 октомври 2022 г.