Трите фактора, които правят здравната система на Сингапур завистта на Запада

Американската здравна структура продължава да бъде фокусът на интензивен дебат, съсредоточен върху нейната  ефективност и справедливост. През последното десетилетие този разговор стана по-нагрял, тъй като фракциите се отклоняват от степента, в която правителството трябва да бъде замесено, ако въобще “трябва”.

Със сигурност не е изненада, че това е наболял въпрос . Но ако отхвърлим политически или идеологически възгледи, в някакъв момент повечето от нас ще зависят от по-широката система на здравеопазване, пише изданието Quartz. Това е добро очакване за качествени грижи на справедлива цена. Нещо повече, икономическото въздействие на здравната политика може да бъде зашеметяващо. Според данните на Световната здравна организация (СЗО) и Института за здравни показатели и оценка, световните разходи за здравеопазване могат да скочат до 18 трлн. долара през 2040 г., от 8 трилиона долара през 2013 г.

Като се има предвид нейното глобално значение, е наложително основните заинтересовани страни, участващи в здравната дискусия, да разгледат всички възможности и да проучат също системите, които са показали успех в други части на света. Едно от тези места е Сингапур.

Защо Сингапур?

През 2017 г. световният индекс на здравеопазването на Bloomberg класира Сингапур като номер 4 в света, подкрепен от нарастваща продължителност на живота от 81 години и ниска детска смъртност от 1,5 на 1000 раждания. Друг индекс на Bloomberg за най-ефикасните системи за здравеопазване в света нарежда на първо място Сингапур през 2014 г., и на второ място през 2017 г., след Хонг Конг. (САЩ влязоха на 50-о място в списъка с 55 страни.)

Какво е разликата в здравната система на малките острови от тези в други големи, развити страни? Д-р Кай Хонг Пхуа от Училището по публична политика на Лий Куан, цитира три основни причини:

1 Баланс на държавното и частното.

Универсалната система за здравно покритие на Сингапур се контролира до голяма степен от правителственото Министерство на здравеопазване, но включва и подкрепата на гражданите и частния сектор. “Сингапурското правителство експериментира с редица различни реформи, които отразяват развиващите се етапи на социално-икономическото развитие, както и променящите се приоритети в общественото здраве – от мерки за опазване на околната среда до личен начин на живот и консумация на здравни грижи“, казва д-р Пхуа пред Quartz. Правителството също така преценява ценностите на своите граждани като социален фактор за здравето: има културен акцент върху подкрепата на семействата в Сингапур, което носи със себе си силна мрежа за подкрепа.

2 Устойчиво финансиране.

Правителството възприема разнообразен, но интегриран подход, който включва:

  1. Данъчни мерки, които плащат за достъпни обществени здравни услуги и субсидират недостатъчно покритие;
  2. Индивидуални спестовни планове за потребление на остри медицински грижи и
  3. Определено покритие за медицинска застраховка.

 

3 Силно регулаторно управление.

Въпреки че насърчава свободната конкуренция и избор на пазара, правителството прави значителни целенасочени инвестиции в области, където пазарни неуспехи биха направили разходите за здравеопазване недостъпни. Тъй като контролира доминиращите обществени болници и предлагането на лекари, в Сингапур е по-малко удачно да се защитят интересите на частния сектор чрез търсенето, предизвикано от доставчика.

 

Страната на спокоините старини

Много американски наблюдатели, включително Уилям Хаселинтин, в книгата си от 2013 г., в която се разглежда здравното обслужване в Сингапур, заявиха, че системата на острова може да предложи поглед върху начина, по който здравеопазването може да изглежда в други части на развития свят. Макар тези наблюдатели да са се съсредоточили особено върху аспекти като стимули за споделяне на разходите или за лична отговорност, ключът изглежда е качеството на държавния надзор в изпълнението на обществената политика в Сингапур. А колективното натрупване на спестявания за здравеопазване, особено в напреднала възраст, може да бъде спасението на все по-скъпите медицински системи в застаряващите общества.
Други – като д-р Пхуа – предполагат, че оптимистичната оценка на Хаселтин в Сингапур може да бъде прекалено фокусирана върху потенциалните решения, които тя може да предложи на американската здравна система, вместо да проучи нейните принципи на заземяване. Хаселинт отразява някои ключови принципи на системния успех на Сингапур: той процъфтява, защото обществото му обхваща общественото здравеопазване, както и превенцията на заболяванията, а схемата му за финансиране на здравеопазването олицетворява доброто управление.