Философията на Запада е расистка

Философията навсякъде в т. нар. “Запад” е тясно мислеща, немислима и дори ксенофобска. Знам, че изразявам сериозно обвинение. Но как иначе можем да обясним факта, че богатите философски традиции на Китай, Индия, Африка и коренното население на Северна и Южна Америка са напълно игнорирани от почти всички философски отдели в Европа и англоезичния свят?

Западната философия беше по-отворена и космополитна. Първият основен превод на европейския език на аналектите – думите на Конфуций (551-479 г. пр. Хр.), е направен от йезуитите, които са били широко изложени на аристотеловата традиция като част от тяхното строго обучение. Те озаглавили своя превод Конфуций Синарум Философ, или Конфуций, китайски философ.

 

Как започна всичко

Африка и Азия са изключени от философския канон от сливането на два взаимосвързани фактора. От една страна, защитниците на философията на Имануел Кант (1724-1804) съзнателно пренаписват историята на философията, за да я накарат да изглежда, че неговият критически идеализъм е кулминацията, към която по-ранната философия се противопоставяше.

От друга страна, европейските интелектуалци все по-често приемаха и систематизираха възгледите за бялото расово превъзходство, което означаваше, че никоя кавказка група не би могла да развие философия. (Дори Сейнт Августин, който е роден в Северна Африка, обикновено е изобразен в европейското изкуство като пастообразно бяло момче.) Така изключването на неевропейската философия от канона е било решение и то е решение, основаващо се не на обоснован аргумент, а на полемически съображения, включващи прокантианската фракция в европейската философия, както и на възгледите за расата, които са научно неестествени и морално зловещи.

Самият Кант е известен расист. Той третира расата като научна категория и я свързва с способността за абстрактно мислене и теоретизирането на съдбата на расите в лекциите на учениците  ги подрежда в йерархичен ред: бели, индуси, негри и американци.

Кант е един от най-влиятелните философи в западната традиция. Той твърди, че китайските, индианците, африканците и коренното население на Америка са вродено неспособни към философия. Съвременните западни философи смятат за даденост, че няма китайска, индийска, африканска или индианска философия. Ако това е съвпадение, то е зашеметяващо.

Често чуваният израз “западноевропейска философия” всъщност е тавтология. Защо? Тъй като философията е гръцка по своя характер.

Идеята не е, че основната англоевропейска философия е лоша и всички други философии са добри. Има хора, които се поддават на това, но аз не съм един от тях. Целта ми е да разширя философията, като разруша бариерите, а не да я ограничавам чрез изграждането на нови. За да направите това, трябва да сте по-верни на идеалите, които мотивират най-добрата философия във всяка култура. Когато старият философ Диогени бе попитан от кой град идва, той отговаря: “Аз съм гражданин на света.” Съвременната философия на Запада е изгубила тази перспектива. За да расте интелектуално, да привлича все по-разнообразни култури и да остане културно релевантен, философията трябва да възстанови своя първоначален космополитен идеал.

 

По статията Taking Back Philosophy: A Multicultural Manifesto; Джей Гарфилд.