Честит празник на ГеоргиХристов

Скитникът

стихове: Ангел Симеонов

изп: Георги Христов

музика: Димитър Гетов

Скитникът

Честит празник на Георги ХристовСкитникътстихове: Ангел Симеоновизп. Георги Христовмузика: Димитър Гетов

Публикувахте от SofiaPress в Сряда, 6 май 2020 г.