14 аромата любов

Никаква емоция, със сигурност, не е толкова ценена и търсена като любовта. Въпреки това, в ден като Свети Валентин, можем да бъдем подведени че любовта се състои единствено в изгубената романтика. Но при размисъл, любовта е много по-сложна. Всъщност, без съмнение, нито една дума не обхваща по-широк кръг от чувства и преживявания, отколкото любов.

Как можем да определим какво наистина е любовта? Университетският преподавател Тим Ломас публикува свое изследване, в което търси думи на различни езици, свързани с любовта, които не съществуват на английски език.

Повечето от нас използват думата любов доста свободно. Ломас го използва в смисъл на грижа и уважение, които изпитва към съпругата си ми. Но също го използва да опише непоклатимите връзки на роднините и историята, които споделя със семейството си, и връзките и отношенията, които има с близките си приятели.

Непревеждащи думи

Ломас разширява своята работа като част от по-широк лексикографски проект за събиране на т.нар. “Непревеждащи” думи, отнасящи се до благосъстоянието, което е в процес на развитие и в момента съдържа почти 1000 думи. Такива думи могат да разкрият феномени, които са били пренебрегвани или недооценени в собствената култура, като той ги изследва в две предстоящи книги (изследване на ключови думи от общ интерес и академичен анализ на лексикографията). В случая с любовта, непреводните думи помагат да разберем изобилното разнообразие от емоции и връзки, които се съдържат на английски в рамките на една дума “любов”.

Запитването донася стотици думи от около 50 езика (като разбира се оставя още много езици да бъдат проучени). Тим анализира тематично, групирайки думите в 14 различни “аромата” на любовта. Някои езици бяха особено плодотворни в тяхната лексикална сръчност, особено гръцката, която до голяма степен допринася с най-много думи.

Като такъв, в дух на поетична последователност, Ломас дава на всеки вкус съответния гръцки етикет. Той ги нарича “аромати”, за да избегне предположението, че взаимоотношенията могат да бъдат изключени само като съставляващи само една форма. Едно романтично партньорство, да речем, може да съчетае няколко вкуса заедно, създавайки уникален “вкус”, който може да се промени с времето.

4 аромата любов

И така, какви са тези вкусове? Първите три не засягат хората изобщо. Те се отнасят до любовта и страстта на хората към определени дейности (meraki), места (chōros) и предмети (eros). Обърнете внимание, че това използване на ерос отразява разгръщането му в класическа Гърция, където често се използва в контекста на естетическото поскъпване, а не на романтиката. Наистина, като самата любов, всички тези думи могат да бъдат използвани по разнообразни и променящи се начини.

Всеки от тези вкусове е “композиция” от свързани термини от различни езици. Например, връзката с мястото, обозначавано от chōros, се отразява в концепции като “turangawaewae”, “cynefin” и “querencia” – съответно от Māori, уелски и испански, като всички по някакъв начин се отнасят до чувството за сигурно място, което можем да неречем дом.

Когато става дума за любов между хората, първите три са не-романтичните форми на грижа, привързаност и лоялност, които разширяваме към семейството (storgē), приятели (филия) и самите нас (филаутия). После, прегръщайки романтиката, понятията на психологът Джон Лий за мания и лудост се свързват от страстното желание на съдбата, пресичана от звездата на “anánkē”.

Отново, всички тези етикети обединяват свързани термини от различни езици. Например, духът на anánkē се намира в термини като японският “koi no yokan”, който грубо означава “предчувствие за любовта”, улавяйки чувството на първата среща; някой, който се влюбва. Също така китайският термин “yuán fèn” може да се тълкува като задължителна сила на неустоимата съдба.

И накрая, съществуват три форми на безкористна “трансцендентна” любов, в която собствените нужди и притеснения са относително понижени. Това са състраданието на agapē, ефимерните искри на “съзнателното съзнание”, като например когато сме емоционално пометени в групова динамика (koinonia), и благоговение, което религиозните вярващи могат да поддържат към божество (sebomai).

Ясно е, че има много начини, по които можем да обичаме и да бъдем обичани.

Този списък е само предварителен. Съществуват други аромати, които все още не могат да бъдат признати. Така  че можем да бъдем уверени, че дори и да не сме романтични “с любов” – в тази архетипна холивудска мода животът ни все още може да бъде благодатен от любов по някакъв скъпоценен и възвишен начин.

Красен Стефанов