Ралица Мирчева със самостоятелна изложба в Панагюрище

На 13 юни от 17.30 ч. в Историческия музей на град Панагюрище се открива
самостоятелната изложба на художничката Ралица Мирчева.
В изложбата ще видим творбите на Ралица Мирчева, които изразяват един оригинален рисунък,
който прави картините й запомнящи се от пръв поглед. Това е и целта на авторката, да подчини
своята емоция и усет за обем, форма, цвят и пространство в един своеобразен графичен и
живописен стил.
Голото човешко тяло от векове е било основна тема в изобразителното изкуство, в тази изложба
то също осезаемо присъства. В нея са показани търсенията на Ралица Мирчева, която го показва
с много естетика и усет към формата. С пластичното богатство на формообразуването на
въглена и сангина, Р. Мирчева успява да изгради и умело моделира обемите в силуета.
Експресията е водещата линия в живописния цикъл показан в настоящата изложба.
Експресията на мазката, провокацията на цвета и нестандартните композиционни решения са
новата линия в творческите търсенията на Р. Мирчева.
Изложбата е синтез на творческите й търсения през последните години. В нея са
показани творбите, които най-добре изразяват авторката и най-пълно разкриват творческите й
възгледи. Картините, с които се представя достатъчно добре говорятза силния й колорит в
живописта.
Графичните и живописни творби са изпълнени в характерния стил на Ралица Мирчева
– интересни композиционни решения със съвременно звучене
и силен колорит.
Ралица Мирчева завършва Националната Художествена Академия
през 1999 година
, доктор по
Изкуствознание и изобразителни изкуства, член на Съюза на Българските Художници,
доцент по Рисуване и Живопис в Нов Български Университет.
Ралица Мирчева е запомнящ се автор с участия в редица престижни изложби и пленери
в България и чужбина, сред които страни са Франция, Испания, Норвегия, Швеция, Турция,
Гърция, САЩ и др. Авторката работи в областта на живописта в различните й жанрове.
Ралица Мирчева присъства активно в творческия живот на съвременното българско
изкуство. Позната е като изявен живописец и автор в областта на текстила.