70 години специалност СЦЕНОГРАФИЯ – НХА

Тази година катедра „Сценография“ в НХА отбелязва своята 70-та кръгла годишнина. По този повод на 11.10 2017 г. от 18:00 часа, в галерия „Академия“ ще бъде открита изложба на преподавателите и студентите от специалността. В нея почетно място е отделено на основателя проф. Иван Пенков и преподавателите допринесли за развитието на катедрата през годините. Експозицията включва и произведения на утвърдени сценографи – възпитаници на катедрата от последните две десетилетия.
 
Като част от програмата на честването на 16.10.2017 от 14:00 ч., в галерия „Академия“, ще се
проведе научна конференция под надслов: „Актуални тенденции в съвременната сценография.
Отражения в образованието по сценография“, която ще изследва новите естетически и
технологични развития в изкуството и практиката на художника на сцената и екрана и
предизвикателствата, които те поставят пред образованието.

На 18.10.2017, от 18:00 ч. отново в галерия „Академия“ ще бъде представена книгата на проф. д-
р Васил Рокоманов – „История на Сценографията“.
Началото на специалност „Сценография“ е поставено от Дечко Узунов, който през
1932 г. оглавява ателието за декоративни изкуства в НХА и кани Иван Пенков да води
дисциплината „Театрална декорация“. През 1947 година е утвърдена самостоятелна катедра
„Сценография“ с ръководител проф. Пенков. Привлечени са като преподаватели и известните
театрални специалисти арх. Георги Трендафилов и костюмографа Венера Наследникова.
През 1955 г., ръководството на катедрата е поето от проф. Георги Каракашев.

През следващите три десетилетия проф. Асен Стойчев, доц. Николай Николов, проф. Мария
Трендафилова, ст. преподавател Емил Костов, привнасят в образователния процес актуални за
времето, нови естетически и технологични подходи. Важна роля в прокарването на авангардни
тенденции от европейската сценография има проф. Асен Стойчев, специализирал в Академията
за драматично изкуство в Прага, а по-късно и проф. Красимир Вълканов, специализирал в
Полша и Белгия.

През 80-те години ръководството на катедрата е поето от един от най-ярките български
сценографи, проф. Георги Иванов, автор на много значими за историята на българския театър
сценографски реализации. По негова инициатива и ръководство през 90-те е извършена
цялостна реформа в учебните планове и програми като много важно място в тях заема цялостно
нов раздел, включващ компютърно 3D проектиране, анимация, видеодизайн, сценография за
кино.

През учебната 2017/18 катедрата обучава 33-ма студенти в ОКС бакалавър, 19 магистри в
магистърските програми към специалността и 2-ма докторанти.
Ежегодно проекти на студенти участват в национални и международни форуми, конкурси и
изложби, театрални спектакли и събития, а дипломни работи биват отличавани с престижни
награди и отличия.

В настоящия момент постоянният преподавателски състав включва изявени български
художници, активно работещи в страната и в чужбина: проф. Красимир Вълканов, проф.
Светослав Кокалов (ректор на НХА от 2007 до 2015), проф.д-р Васил Рокоманов, проф. д-р
Маня Вапцарова,  гл.ас.д-р Розина Макавеева, гл.ас. арх. д-р Стефан Минчев. Ръководите на
катедрата е доц. Марина Райчинова.