В Музей-галерия „Анел“: Колекционерска изложба „Естетика и форми на свободата“ (10 август – 10 септември)

Музей-галерия “АНЕЛ” и Съюзът на колекционерите в България

 Представят

ЕСТЕТИКА И ФОРМИ НА СВОБОДАТА

 Колекционерска изложба

 10 август – 10 септември 2023 г.

Вернисаж: 10 август (четвъртък), 18:30 – 20:30 ч.

 Куратор: Десислава Зафирова

София, хотел „Анел“, бул. „Тодор Александров“ 14

 

Естетика и форми на свободата е изложба, обединяваща картини от частни колекции на авторите: Ана Петрова, Анета Петрова Дръгушану, Атанас Парушев-Шока, Богдан Александров, Борис Иванов, Вл. Димитров-Майстора, Владимир Рилски, Георги Трифонов, Давид Перец, Димитър Киров, Едмонд Демирджиян, Екатерина Савова-Ненова, Емил Стойчев, Иван Шишков, Йоан Левиев, Кирил Иванов, Лиляна Русева, Михалис Гарудис, Никола Гулев, Петър Георгиев-Рей, Преслав Кършовски, Радул Шишков, Свилен Блажев, Тодор Хаджиниколов, Тома Трифоновски, Цено Тодоров.

Естетика и форми на свободата е и своеобразен разговор между художествени гледни точки, стереотипно обвързани и генерализирани в една обща идентичност, очертаваща близо стогодишен период. Изложбата обръща поглед към свободата на формите, тяхното метафорично интерпретиране и вход-изход към един многоизмерен свят на големи, плътни, сияещи образи и знаци. Темата е едновременно и предизвикателство в опита да бъде изграден хомогенен образ през пластовете на времето, а  картините са едновременно ярки и сдържани. Появява се физическото присъствие чрез фигуративен мотив или просто жеста, срещу цветната празнота и естествения контраст на минималистичното царство. Тази жива материя, каквато е живописната творба претърпява постоянно развитие. Тя е субективна като възприятие, тъй като до голяма степен зависи от персоналния поглед на наблюдаващия. Влияние оказва и индивидуалният подход на самия художник, предопределен от неговата естетическа и артистична позиция, концептуална и пространствена гледна точка. Обикновено, при изучаване на конкретна творба, спонтанно или съзнателно, зрителят си задава въпроса: „Какво ли е искал да внуши авторът?“.

 

Фокусът в настоящата изложба е насочен именно към идеята на артистите, които определят посоката на формиране на дадения образ, който често е резултат от моментно състояние или емоция. Това е най-спонтанният и непринуден начин за формиране на конкретния образ-идея.

Изложбата е разходка през времето и пространството чрез темите, които са вълнували и вълнуват българските автори, творили не само в България, но и по света. Един ненатрапващ се калейдоскоп от образи, вдъхновили различните творци и оставили отпечатък в различни частни колекции – носещи информация за смисъла на времето.

Десислава Зафирова – куратор