Александрина Дакова-ЖИВОПИС

  • Родена през 1994г. в София.
  • 2017 – бакалавър спец. „Живопис“, Национална художествена академия, София
  • 2013 – СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ –Видин

ИЗЛОЖБИ:

  • 2017- Галерия на СБХ – Съвместна изложба на дипломираните бакалаври  от НХА- гр. София

НАГРАДИ:

  • 2017- Награда на НХА и Sociеte Generale Експресбанк- творчески престой и участие в Лятната академия в Българския културен институт “Дом Витгенщайн“, Виенa.

 

 

 

http://young-bulgarian-artists.org/