Вода и космос: ДоброТворци откриват артистичния подлез в Бургас

Подлезът в района на трите големи професионални гимназии – ПГСАГ “Кольо Фичето”, ПГМЕЕ и ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, който бе преобразен в истинско произведение на изкуството от бургаския визуален артист Красимир Марчев, е  открит днес в 17.00 часа с “The Cup Song Challenge” с участието на бургаски младежи – доброТворци.Трудно е да се обрисува с думи това, което ще видите, но като обща визия е интерпретацията на два свята – подводен и космос. На срещуположната страна ще бъдат изписани послания, изработени от ученици по повод 26-ти юни,Световен ден за борба с употребата, злоупотребата и трафика на наркотични вещества. И всичко това се обединява от човека, хората които се движят през съоражението, за да стигнат от едно място до друго. Ако минавате оттам, цветните рисунки ще ви приветстват да се снимате с тях и ще ви отправят посланието “Вгледай се в себе си и се обичай!”.

Чрез изкуството и артистичния погледи на визуалния артист Красимир Марчев, бе вдъхнат нов живот на една от проблемните точки от градската карта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки и видео: Община Бургас