Живопис на Петко Чурчулиев показва галерия “Средец”

Министерството на културата и Художествената галерия “Петко Чурчулиев” в Димитровград представят до 27 ноември изложба живопис на Петко Чурчулиев (1942-1995) в галерия “Средец” в София, бул. “Ал. Стамболийски” 17.

“…Петко Чурчулиев е сравнително по-слабо известен от редица други представители на своето поколение. Но причините за това не трябва да търсим в изявите му като творец, а в неговата чисто човешка скромност. Уединен в своя личен свят, той разкрива в творчеството си една много деликатна творческа художническа чувствителност, намираща израз не само в приглушения като тоналност колорит, но и в умението да види и усети духовната чистота на своите персонажи. Дори когато чувството го кара да подчертае експресивността на пластичния език, живописецът никога не напуска пределите на своята есетическа и емоционална мярка.

В края на живота си П. Чурчулиев изявява един много своеобразен възглед за сюрреалистично въздействие на картината, който намира израз в разбирането му за нефигуративно изкуство, защитено авторски на много високо художествено равнище. След като завършва живописния отдел към Великотърновския университет при проф. Васил Стоилов през 1971 г., той живее и твори в Димитровград, където в продължение на пет години е уредник на Градската художествена галерия. Това не му пречи да участва в голям брой окръжни и общонационални изложби. Неговите творби са притежание на НХГ в София и галериите в Димитровград, Шумен, Хасково, Благоевград и на няколко частни колекции в България, Гърция и САЩ. Произведения на Чулчулиев участват и в музейната колекция на Петер Лудвиг в град Аахен, Германия…”, пише Максимилиан Киров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник