Кирил Аврамов (1944)

Кирил Аврамов е худжник по призвание, но излага произведенията си за първи едва на 74 годишна възраст.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Десетилетия работи в сферата на културата. Член на СБП, автор на стихосбирки, той се занимава и с изобразително изкуство.
По-системно започва да рисува през последните години, когато оформя собствена стилистика.
Академик Светлин Русев го окуражава да направи изложба, а галерия „Нюанс“ предостави своето пространство за тази дебютна изява.

Кирил Аврамов (1944) – Арт Галерия Нюанс

Кирил Аврамов (1944) – Арт Галерия Нюанс

From Chaos" by Kiril Avramov 5 -19 June 2018 – Nuance Art Gallery

nuancegallery.bg