Николай Евгениев Ростовцев е руски и български художник.

Роден е през 1898 г. в СувалкиРуска империя. През 1921 г. емигрира в България. Завършва Държавната художествена академия в София през 1930 г. Изографисва множество църкви и манастири. В периода 1951 – 1971 г. е художник реставратор при Централния църковен историко-археологически музей в София. Член е на Дружеството на руските художници в България и на Съюза на българските художници. Умира през 1988 г. в София.[1]

Личният му архив се съхранява във фонд 1809К в Централен държавен архив. Той се състои от 183 архивни единици от периода 1928 – 1996 г.[1]

 

 

https://bg.wikipedia.org/

 

Николай Ростовцев : Програмата : Изложби : Софияh