Северина Даниелова

  • Родена на 29.03.1995г. в гр. Ловеч
  • живее и работи в София
  • 2014-2018 – бакалавър, спец. “Живопис”, НХА, в ателието на проф. Андрей Даниел
  • 2009-2014 – НУИИ „Илия Петров“, спец. “Живопис”

УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ:

  • 2019 – Национална изложба-конкурс за живопис и скулптура, галерия “Райко Алексиев”
  • 2018 – изложба „проф. Андрей Даниел и ученици“, София
  • 2018 – изложба „Спорът за Реалността II“, изложбена галерия “Райко Алексиев”, София
  • 2017 – изложба на група Answer 51 “Erotica Universalis”, София
  • 2015 – пленер “По следите на Мастора”, с. Шишковци

 

2017 – „Спяща“ – масло, картон – 70х100

2018 – „Двама в къси гащи“ – масло, картон – 77×57

2018 – „Дете на откриване на изложба“ – масло, платно – 90×120

2018 – „Деян с ръкавиците на родителите си“- смесена техника, картон – 100х70

2018 – „Облечен стол“- смесена техника, картон – 82×70

http://young-bulgarian-artists.org/