Скулптура

Скулптурата е вид изящно изкуство, чиито произведения се изработват в обемна пространствена форма от твърди или пластични материали. Те се създават чрез оформяне или комбиниране на твърди материали, предимно от камък, като мрамор, метал, стъкло или дърво, или пластични материали като глина, плат, полимери и по-меки материали. Терминът може да се отнася и до произведения, включващи звук, текст и светлина.

Отлети обекти могат да бъдат представени като скулптури. Материалите могат да бъдат третирани чрез отстраняване, например резба. Могат да бъдат сглобявани, например чрез спояване, или правени по-твърди, например изпичани, формовани или отливани. Може да бъде прилагана декорация на повърхността, например оцветяване. Скулптурата е пластично изкуство, изразното средство е пластиката. Включва използването на материали, които могат да бъдат отливани или моделирани.

Скулптурата е важна форма на общественото изкуство.

  • Музикална скулптура – скулптура, която произвежда звук под някакво въздействие, или обратното (под въздействието на звук скулптурата променя временно състоянието си).
  • Светлинна скулптура – скулптура или друг предмет на изкуството, който произвежда светлина, или обратното (под въздействието на светлина, скулптурата променя временно състоянието си).
  • Бижутерия
  • Релеф – скулптура, която е здраво закрепена със задната си част; видове: барелефорелеф и контрарелеф
  • Кинетична скулптура – включва аспекти на движение
  • Фонтан – скулптура създадена чрез движение на вода
  • Статуя – триизмерно скулптурно изображение на човешка или животинска фигура или ансамбъл от фигури
  • Бюст – скулптура на горната част на човешко тяло (глава, рамене, гърди)
  • Конна статуя – обикновено представя важен човек, яхнал кон

https://bg.wikipedia.org/