ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ПЕРНИК

Галерията е общински културен институт, създаден през 1958 г. Фондът възлиза на около 1500 творби, обединени в пет колекции – живопис, графика, скулптура, приложни изкуства, фотография. Експозиционната площ е 320 кв. м., обхващаща три галерии:”Любен Гайдаров”, “Кракра” и “Артсалон”.В тях организира временнни представителни изложби от колекцията си, както и общи и самостоятелни на български и чужди автори. Издава каталози и организира културни и образователни събития.Към галерията работи и детско ателие. Тя е съорганизатор на ежегоден международен живописен пленер.

 

 

http://www.museology.bg/