Арменски легенди и поеми

Арменски легенди и поеми “Мемориал на една злочеста нация” е нарекла своята книга Забел Бояджян. Тя е съставила този уникален за времето си труд, за да запознае света с постиженията на сънародниците си и да събуди интерес към съдбините на Армения . Тази творба е издадена за пръв път през 1916 година на английски език с илюстрации изключително в арменски дух от нейния съставител.

Книгата съдържа пъстра палитра от произведения – поеми, народни песни, стихове, исторически трактати, легендарни епизода от “История на Армения”, описани през V век в хрониките на Мовсес Хоренаци. Последната една трета от книгата е есето “Армения: нейните епоси, фолклор и средновековна поезия” от Арам Рафи.

В него авторът проследява хилядолетната арменска култура и литература, религиозната история на Армения от езичеството до приемането на християнството. “Ако тази антология събуди интерес към арменската литература, арменските музи имат още много богати и неразрушими съкровищници, от които може да се състави и втори том”, пише в предговора към книгата си Забел Бояджян. Боряна Даракчиева е изпълнила блестящо своята задача да преведе от английски език цялата антология.

Благодаря на издателство “Класика и Стил”, на Националната Библиотека “ Св. Св. Кирил и Методий”, на обичания от нас Иван Сариев, на Доц. Д-р Владимир Досев, на Боряна Даракчиева на всички дарители и на всички станали съпричастни към изданието .
Вие можете да закупите изданието чрез сайта на издателство “Класика и Стил” https://bit.ly/2CXeL06