Начало на конкурса за български роман на годината „13 века България“

 НДФ „13 века България“ за десети пореден път обявява конкурс за Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“. В него могат да кандидатстват издатели и автори на български романи, публикувани през 2020 година.

 

  Книгите следва да бъдат предоставени в срок до 15 февруари 2021 в шест екземпляра, на адрес:

 

  София 1421, кв. “Лозенец”, пл. „Проф. Васил Геров“ № 1, НДФ „13 века България“. За конкурса: Роман на годината „13 века България“

 

  При допълнителни въпроси:

 

  тел. 0889 648 927

 

  [email protected]