Нова книга разглежда изграждането на потребителска ангажираност в рекламата

потребителска ангажираност в рекламата

От месец октомври е факт новата книга в областта на маркетинг, реклама и ПР – „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“ с автор Кристиян Постаджиян – дългогодишен преподавател и практик в областта на маркетинговите комуникации, автор на множество курсове в областта на рекламата в НБУ, съосновател на „Рекламна академия“ и дългогодишен член на журито на BAAwards и EFFIE България.

Още в своето начало, авторът разглежда ролята на потребителската ангажираност в съвременната реклама, като фокус е поставен върху процесите на опознаване на потребителя, стратегическо планиране и генериране на потребителски прозрения (инсайти). Разгледани са много конкретни примери, не само световни, но и от България, което предлага на читателя текст, в който теория и практика са преплетени максимално удачно.

Кристиян Постаджиян разглежда два основни стълба за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата. Първият е чрез медиите и техните стандартни и нетрадиционни форми на комуникация (разгледани и онагледени подробно), които ако бъдат използвани ефективно от брандовете могат да генерират не просто аудитория на една реклама, а взаимодействие с потребителите. В тази част от книгата е разгледана и друга перспектива на медийната реклама – контекстът на медийната среда и нейното въздействие върху аудиторията.

Втората група от техники за изграждане на потребителска ангажираност, разгледани в книгата, са обвързани с творческите решения в рекламата.  Авторът ни предлага богато илюстрирана с примери от българската и световна практика гледна точка към някои от актуалните техники за интеракция между рекламата и потребителите, като маркетинг в реално време и обвързване на рекламата с актуални теми, събития и личности; използването на серийност; развиването на тийзър кампании. Фокус в тази част от изследването са и механиките за активиране на бранд и маркетинг на взаимоотношенията.

Всички приведени примери са от кампании, които ясно са доказали своята ефектив­ност и поради това са удачен еталон за изграждане на потреби­телска ангажираност.

Николай Тинков, сертифициран фасилитатор на LEGO® SERIOUS PLAY® и основател на Български маркетинг институт и What-If Studio, с над 15 годишен опит с мултинационални компании и брандове, казва за книгата: “В непрекъснато променящата се среда, авторът на книгата Кристиян Постаджиян ни предлага актуален, холистичен поглед върху съвременните техники и тяхната роля за изграждане ангажираността на потребителите.  Източник на безценни съвети и похвати, които могат да бъдат научени само в практиката, и чрез практика, книгата е абсолютно необходимо четиво за всеки студент, специалист и мениджър по маркетинг, реклама, комуникации и бизнес администрация”.