Премиера на книгата на акад. Петър Попиванов „Достоевски. Питания на един математик” – 28 юни 2021

На 28 юни 2021 г., понеделник, от 18.00 ч. в Големия салон на БАН ще се състои представяне на книгата на акад. Петър Попиванов „Достоевски. Питания на един математик” (изд. “Захарий Стоянов”).
Акад. Петър Попиванов е известен български учен в областта на медицинската биология и имуногенетиката. Автор е на над 165 научно-изследователски статии и 5 монографични труда в областта на математиката, както и на публикации върху математически и логически проблеми в творчеството на известни писатели.
В книгата „Достоевски. Питания на един математик“ авторът разглежда някои аспекти на проблемите, които творчеството на Достоевски поставя пред математика. Те представляват безспорно предизвикателство и се нуждаят от съответните отговори. Акад. Попиванов се е съсредоточил върху предизвикателствата, които Достоевски поставя пред математика, пък и пред всеки ценител на неговия гений с „природоматематическа“ нагласа. Той се интересува от философското и логическо обяснение на творчеството му. Става дума за онези страни от неговите произведения, които допускат такова разглеждане (за „евклидовия“ и „неевклидовия“ ум, за възможностите на логиката, за аксиоматиката и по-специално за успоредните прави и т.н.). Безспорно интерпретирането и тълкуването на повдигнатите въпроси изискват използването на средствата на математическата логика. Щом има логика, значи има и философия.