БОРИС СТЕФЧЕВ (1894 – 1983)

БОРИС СТЕФЧЕВ (1894 – 1983)

– роден в София, където живее и твори през по-голямата част от следващото столетие. Учи в Художествено-индустриалното училище в София в класа на проф. Цено Тодоров, а след това следва декоративно изкуство при проф. Стефан Баджов. През 1918 г. МНП отпуска стипендия за продължение на образованието му в Мюнхен. Поради военните действия в Германия, свързани с избухването на Първата световна война, той специализира в Кралската художествената академия във Виена. След завършване на специализацията си започва работа като учител по рисуване. Борис Стефчев е художник с дълъг житейски път, оставил значителен брой художествени произведения.

Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.

www.facebook.com