„Животът на думите“ – изложба на Спартак Паскалевски в Националната библиотека

На 15 ноември /четвъртък/ от 18.00 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” проф. д.изк.н. Спартак Паскалевски представя експозицията „Животът на думите“ живописни творби, които са част от неговата поре­дица „Сред кни­гите”. Тя включва няколко цикъла, посветени,  на известни поети като Гьоте, Рилке, Тео­фраст, българ­ски и гръцки творци (св. Константин-Кирил Философ, св. Методий, Йоан Екзарх, Паи­сий, Ботев, Каравелов, Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Яворов, Вапцаров, Варналис, Елитис, Рицос, Моциос и др.), както и бележити композитори – Бах, Хендел, Моцарт.

В своите изяви художникът съчетава творческата си дейност с тази на изследо­ва­теля. Форми­ран под въздействие на споделена съпричастност с импулсите и преводаческата страст на баща си Паскал Паскалевски, художникът е въвлечен както в „живота на думите”, така и в спота­е­ното напре­же­ние между образа и думата в улавяне на им­пул­сите им, което е формиращ фактор в неговата визуална интерпретация на идеите. Увлечен от метаморфозите на скритите неща, в представената експозиция симво­лич­ната им връзка е кодирана чрез човешката фигура като основен ключ към уни­вер­салното в света.