К2 или за една изложба

K2 идва от Капризи (две) и показва недвусмислена приемственост с едноименната изложба от миналата година. Изложбата ще бъде открита в A cube contemporary на 8 януари.

К2 се казва и втория по височина връх на планетата. Съвпадението може да се възприеме като поредния каприз, споделя Свесто, авторът на изложбата:

Твърди се, че К2 е най-трудния за покоряване връх.

Всяка изложба е своеобразен връх сред екзистенциалния ландшафт на художника, защото носи потенциала на обществено възвишение.

К2 отразява забързаното настояще, което, за добро или лошо е изпълнено с кодове и съкращения.
Понякога творческия процес в живописта е своеобразна плетеница от осъзнати и не съвсем осъзнати, интуитивни проявления. Осъзнати са тези, за които автора има конкретни, обмислени представи, идеи, проекти и постепенно ги осъществява. Не съвсем осъзнатите са стихийни и се моделират на момента като музикална импровизация. Те са белег на модерността и се базират на солидни културни натрупвания. Към тези свободни, мимолетни хрумвания причислявам и капризите, които могат радикално да променят резултата от творческия акт. В такива моменти художникът губи пълния контрол над творбата, доверява са на случайността и донякъде „очаква“ резултата, независимо че е единствения автор. Така създаването на един артефакт може да бъде резултат от сложното взаимодействие между вътрешни и външни капризи – фриволни протуберанси, които пренареждат ежедневието и ежедневното.

К2 е потвърждение, че работите в тази експозиция са създадени спонтанно, като визуализират прозренията, рисковете и амплитудите на творческия процес. 
С други думи, капризите продължават…

Свесто