Изложба живопис на ГЕОРГИ ЖЕЛЕЗАРОВ в галерия “ИКАР”

Изложба живопис на ГЕОРГИ ЖЕЛЕЗАРОВ в галерия “ИКАР”
16.01.2024 – 16.02.2024
“РИСУВАХ, ДОКАТО ИМАШЕ СВЕТЛИНА”
Избрана колекция от творчеството на художника.

„В ПРИРОДАТА ИМА САМО СЛЪНЦЕ”  

 

„РИСУВАХ, ДОКАТО ИМАШЕ СВЕТЛИНА”

Картините на Г. Железаров са истински изповеди на един поет. (Л. Михайлов, 1941)

Чуден, нежен лирик, същински майстор и съвършен техник. (Ср. Моров, 1941)

В масовите картини той е успял да развие своето дарование до пълни форми (Чачановски, 1941)

Г. Железаров е здрав реалист в творчеството си. В него няма загадки. Той рисува искрено действителността и сочи същността на нашето село с топлота и любов. (Н. Елмазова, 1941)

Изложбата на Г. Железаров е интересна не само като първа у нас по екзотичните свои сюжети. Тя разкрива дарбите и способността на един художник да почувства и нарисува с рядка леснина и финес красотата и формите на африканската природа на един далечен свят. (Н. Петков, 1941)

В малките платна от Алжир художникът е постигнал съвършенство в мекотата на тоновете, в оная романтична обстановка, която го е заобикаляла. (Любомир Михайлов, В. Заря, бр. 6048/1941).

Георги Железаров е отличен график, който впечатлява с крайно фините си екзотични скици от Алжир, изпълнени със знойна атмосфера на юга, с ленивия полузадрямал живот на улиците и със старинните сгради. Мекота и нежно преливане на багри показват природа, различна от нашата, с кактуси и палми, с отрязани артистично каменни арки, пред които струи мека светлина и се бори с мрака на улиците. (Емауил п.Димитров, в. Заря, бр. 6049/1941)

Напълно подчинен на алжирското небе, слънце и въздух, Г. Железаров рисува с трескаво увлечение своите арабски картини и пейзажи. От тях прозира синьогълъбовото небе, а по тесните калдъръмени улички се движат като видения, бедуини, наметнали се с широки и дълги бели наметала и покрили мургавобелите си лица. (Д-р Никола Петков, в. Дневник, бр. 12550/1941).

Георги Железаров е разнообразен в подбора на своите сюжети, в разработката им, талантлив в изписване на човешките фигури – живи, приковаващи нашето внимание, създаващи размисъл върху съдбата им. (Любомир Михайлов, в. Заря, бр. 6048/1941)

Георги Железаров е талантлив художник с големи възможности. Той постига резултати много лесно, което говори за способностите му да живописва бързо човешките фигури и да ги втъква в битови картини. (Преслав Кършовски, в. Мир, бр. 12360/1941)

Георги Железаров притежаваше богата душевност, философски разбирания за житейските несгоди и непобедима енергия за работа до посредните си дни. Умееше да се радва на слънцето, на светлината; умееше да взима всичко от тях, за да ги внесе посредством палитрата и четката в своите обекти. (Преслав Кършовски, 1982)

Живописното изкуство на Георги Железаров е едно откровение. По природни и зрителни възторзи той се съсредоточава върху земния и селищния пейзаж, а по социални чувства – към трудовия живот. Надминал е академичната натурност на ранните ни битописци; резюмира пейзажната чувствителност на Борис Денев, Ярослав Вешин, Никола Танев, Цено Тодоров. Специфично е, че пейзажите му са винаги оживени и хуманизирани от човешкото трудово присъствие. Рисува винаги на открито и това придава непосредственост и магнитна тръпност на живописната му материя. (Кирил Кръстев, 1986)

Георги Железаров закрепва импулсивно бързо впечатленията, без да е спектрален импресионист. Вкарва и вади светлините с пастелни и гвашови бликове. По психичен строй художникът потапя своите живописни видения, даже екзотичните, в дифузен филтър или привежда багрената пъстрота в една обща тоналност, в единно колоритно звучение. Георги Железаров остава един измерен, емоционален и художествено транспониран живописец, със своя лирична поетика, която ще го задържи в съзнанието ни между малкото изискани наши класици. (Кирил Кръстев, 1986)

Пленерист по метод, Г. Железаров е създал стотици картини в духа на импресионизма: звънки радостни мозайки от слънчеви отблясъци, летни изгледи или приглушени, нежно пастелни зимни гледки – в малък формат, с точен и лек замах на четката, с живописни стойности на баграта, с декоративно успокояване на формата. Живописта му, сочна, плътна и фактурна, носи точността и обмислената пестеливост на графичния изказ – лична нагласа плюс четвърт век школа от всекидневната работа с литография. (Ирина Мутафчиева, 1986)

С много участие Г. Железаров цял живот се вглежда във физическия труд. В картините му най-точно се отразява човешката му същност: труд и търсене, търсене – скромно, без самочувствието на откривател, по-скоро с търпението на вече последовател, с упоритостта на постоянно недоволния от себе си художник. (Ирина Мутафчиева, в. Народна култура, 3/1986)

Георги Железаров е един измерен, емоционално и художествено транспониращ живописец със своя приятна, притегателна физиономия, искрено подчинена на душевния му строй, със своя лична поетика, която ще го задържи в нашето съзнание между малкото изискани български класици. (Кирил Петров, сп. Природа и знание, 1986)

Лишени от изкуствена приповдигнатост, творбите на Г. Железаров изразяват правдиво и завладяващо великата съзидателна сила на човешкия труд. През дългото си поприще на живописец, той пресъздава с вълнение не само красотата на родната ни природа, но преди всичко богатия духовен и емоционален живот на българина. (Петър Константинов, в. Трудово дело/1986)

Георги Железаров е един феномен в нашата пластична култура. (Георги Шапкаров, 1992)

Неговият живописен изказ е стоплен от една голяма и естествена любов към земята, домашните животни, родния бит, българската архитектура и главно – към обикновения трудов човек от селото. (Георги Шапкаров, 1992)

Страстта на Г. Железаров са планините, притиснатите от дуварите селски улички, пазарите и суетнята около тях, кърският труд, градът. Навсякъде търси романтика и я намира. Цветните петна, обелелите от слънцето летни пейзажи издават импресиониста. В зимните платна той е пестелив в баграта, успокоил е формата. Не го изкушават филигринните подробности от архитектурата – може да акцентува върху едно, като приглуши друго. И всичко е премислено и пестеливо, навярно като следствие от литографския му стаж. (Янко Долапчиев, в. Континент, бр. 28/1994)

„Художник-реалист” – според едни, „субективен и жизнеутвърждаващ романтик” – според други. За нас, неговите обикновени почитатели, той е онзи българин, който ни връща към вечните и непреходни ценности в живота, ценности, които са в корена на всяко национално самочувствие. (Жана Вучкова, в. АЗ-БУки, бр. 7/1994)

Живописта на Г. Железаров носи в себе си носталгията по отминалото време, обвита в една почти неразбираема за съвременния човек поетичност. Размит пастел, съчетан с контрастната фактура на черния молив, акварел и маслени бои с обобщаващи и ведри мазки са изразните средства, с които художникът е сътворил хиляди картини за бъдните поколения. (Марио Николов, в. Подкрепа, бр. 28/1994)

Въпреки немалкото години, които носеше на гърба си, Г. Железаров неуморно рисуваше. Може би фактът, че рисуваше винаги на открито, в допир с всевластната природа, придава на творбите му съвършена простота. (Виктория Катранова, в. Стандарт, бр. 509/1994)

За Георги Железаров рисуването е равнозначно на свещенодействие., то е начин на живот и изключва показността. Самотният контакт с него е съкровен и интимен. Кръгът от приятели, с които Георги Железаров споделя направеното, е ограничен до неколцина, между които неговият кум Борис Денев и Преслав Кършовски. Но ателието му е безпределно. Това са Пирин, Рила, Витоша и Софийското поле, Градският парк, Цариград, Мароко, Флоренция, Тунис, Алжир (1926-1928). Мълчаливецът не е самотен, той се прекланя пред красотата на природата и се потапя и разтваря в нея. Не случайно Георги Железаров прави до края на живота си прекрасните си пейзажи и композиции на открито. Той е истински пленерист, рисува навън и то докато има светлина. В акта на рисуване, художникът постига възможно най-пълното сливане с природата. Актът рисуване е и за него своеобразен духовен екстаз, граничещ с докосване до божественото. Затова неговите пейзажи са облени със светлина, винаги населени от хора, предадени както е характерно за пантеизма, стафажно, значително умалени в сравнение с величието на природата. В този смисъл, пейзажите му носят определени елементи и на романтизъм. (проф. Аксиния Джурова, в. Дума, 2007)