КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА “ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА”

Съюзът на българските писатели и Община Кърджали обявяват традиционния Конкурс за детска литература “Петя Караколева”. Наградата е национална и се връчва всяка година през м. октомври, в навечерието на Деня на Кърджали. Право на участие имат всички български автори с новоиздадени книги за деца през 2022 г.
Книгите за участие се предоставят в два екземпляра до 30 септември 2023 г. в Съюза на българските писатели на адрес: София 1000, ул. „Шести септември” № 35, за конкурса „Петя Караколева“.
Националната наградата за детска литература “Петя Караколева” е учредена през 2004 г. Досега нейни лауреати са известни български поети и писатели, сред тях – Кирил Назъров, Севда Севан, Панчо Панчев, Атанас Звездинов, Николай Милчев, Весела Фламбурари, Анелия Янковска – Сенгалевич, Румяна Капинчева, Мая Дългъчева, Тодор Каракашев, Петя Александрова, Юлия Момчилова, Димитър Златев, Димитър Никленов, Мария Маринова, Витка Витанова, Ваня Георгиева, Маргарита Павлова.