Кюстендил с поредно престижно признание: Общината е финалист за Balkan Business Awards 2023

Една от най-бързо развиващите се  общини на Балканите – Кюстендил, е  финалист за престижно Балканско отличие, издава международното жури на  Balkan Business Awards 2023.  Общината е добър пример за насърчаване на местния бизнес, като се работи по общи проекти и партньорства в културни мероприятия.
 Балканските бизнес награди, организирани от международната платформа Global Leaders,  ще съберат за деветото си издание най-успешните в бизнеса на 14 юли в 5-звезден столичен хотел.
Природните и културни фактори, както и стремежът на административната власт в Кюстендил да насърчава инвестициите, създават благоприятни условия за развитието на бизнеса в региона.
През периода 2019- 2023 г. общината е инвестирала 26 376 950 лв. в благоустрояване и икономически дейности.
От 2019 г. до момента издадените разрешения за строеж на обществено обслужващи, производствени и складови сгради са 36. Като издадени разрешения за строеж на по- големи фотоволтаични паркове са 5.
През периода 2019-2023 година, община Кюстендил е реализирала 32 проекта на обща стойност 21 024 607,62 лв., от които собственият принос е в размер на 3 191 059,84 лв.
Някои от проектите включват разширяване, обновяване и осъвременяване на зелената инфраструктура на града, в съчетание с интервенции по благоустройство на прилежащи пешеходни зони и улици. Също и ремонт на сградите на Общински театър Кюстендил и Спортен комплекс Осогово.
На територията на общината се изгражда инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, част от Регионалната система. Чрез изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
Към юни 2023 г. проектите в процес на изпълнение са 21 и са на обща стойност 23 794 194,91 лв.
От 2021 г. в базата на Тракийски университет в град Кюстендил, предоставено безвъзмездно от общината, се организира и провежда кандидатстудентска кампания и обучение на студенти от град Кюстендил и Югозападна България. Приемът е в специалности, към които гражданите и бизнесът в региона имат интерес.
Сред основните приоритети на общината е рехабилитация и проектиране на пътища и улици, като за периода 2019-2023 г. вложените средства са в размер на 14 642 237 лв.
Град Кюстендил е областен център, попадащ в Югозападния планов район на Република България, заедно с останалите 71 населени места обхваща територия с площ от 964,3 квадратни километра. Известен е с наличие на уникален природен потенциал, термалните извори с доказани лечебни свойства в областта на балнеологията, добра суровинна база (иглолистни и широколистни гори, инертни материали за строителство), богато културно и историческо наследство.
Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично сътрудничество /до границите с Република Северна Македония и Република Сърбия и Черна гора/. Разстоянието от Кюстендил до столицата София е 86 километра.