Нови творби от Ангел Симеонов

АНГЕЛ СИМЕОНОВ

БУРЕНОСЕН ПИР

Морето притъмня под облаци оловни.

Вълни препуснаха в безмерна шир.

Стихията със грохоти чутовни

се втурна в буреносен пир…

 

И в миг светкавица разсече

на две дъждовното небе,

изпрати гръм –  свиреп, далечен,

завиха бурни ветрове…

 

И в бездните на тази буря

потъна моето „сега”…,

но пак ще чакам ново утре,

нов ден със нова светлина…

2 май 2024

Ангел Симеонов

ЕЛЕГИЯ

 

Ти първо замълча, а после се разплака.

Не каза „Сбогом!”, просто си отиде.

Остави ти отворена вратата,

през рамо ме погледна с поглед свиден.

 

По улицата тръгна, спря за малко,

избърса сълзите и после продължи,

а уличната лампа те изпрати, жална,

примигна плахо със премрежени очи.

 

И аз останах, без да те погледна,

останах в тази малка стая –

самотна, опустяла, бедна –

без теб такава ще остане, зная.

 

Навън нощта, разплакана, остана

и лампата след теб угасна.

Една любов остана неразбрана,

Една любов – обречена, прекрасна.

3 май 2024

(Текст за песен)