Ново! „Евангелие от Афраний“ на Кирил Есков или свещената история през детективския поглед на един агностик.

Кирил Есков предлага на читателите „Евангелие от Афраний“, или свещената история през детективския поглед на един агностик. Преводът на тази изключително любопитна книга е дело на Владимир Райчев; художник на корицата е Андреа Попйорданова.

Ами ако Булгаковият Афраний, началникът на тайната стража към Пилат Понтийски, също беше написал евангелие? И какво, ако това евангелие представя Исус Христос като таен агент на юдейския прокуратор?

„Евангелие от Афраний“ (изд. “Колибри”, 200 стр., 22 лв.) е остроумен и духовит опит за осмисляне на новозаветните предания. От една страна Кирил Есков предлага версия, която да обясни отдавна известни странности и разминавания в разказите на евангелистите. А от друга подарява на читателя изпълнен с чувство за хумор триумф на въображението. Авторът представя на читателя двете си лица. В първата половина от книгата той влиза в обувките на Филип Марлоу, във втората – на самия Реймънд Чандлър. Резултатът е необичаен коктейл с детективски, исторически и хумористични съставки.

Кирил Есков е учен, писател и публицист. Роден през 1956 г. в Москва. Завършва Биологическия факултет на Московския университет, а след това работи във Всеруския изследователски институт за опазване на околната среда. Занимава се с палеонтология и арахнология, пише научнопопулярни трудове и учебници, преподава. Печели голяма популярност с криптоисторическите си книги, в които, както сам заявява, разглежда фантастични и действителни събития през лупата на учен и историк.

„Евангелие от Афраний“ не е атеистическа книга. Просто остроумната гледна точка на Есков позволява на читателя да види вечните картини в неочаквана светлина.