“Проекции в литературните пространства – 2024” – Проект на СБП по програма “Събития” на СО

Дискусията „Проекции в литературните пространства – 2024” фокусира вниманието върху нови явления, проследими от излезлите през 2023 книги по жанровете: поезия, кратка проза, романистика, литературна критика, драматургия, публицистика, мемоаристика, документалистика, литература за деца, хумор. Съюзът на българските писатели провежда тази дискусия повече от 25 години, определяйки известни писатели за докладчици. Те изчитат изпратените от издателствата книги и написват аналитични статии, откроявайки най-сполучливите автори и произведения. Тази година са постъпили 202 заглавия. Докладчици: Ненчо Славчев, Светозар Казанджиев, Николай Табаков, Ива Николова,  Катя Зографова, Ангелина Жекова. Съпътстващи събития: среща на Павлина Павлова с ученици от  СГСАГ „Христо Ботев” и  Международно литературно четене.

Ето и още подробности:

Дискусията „Проекции в литературните пространства – 2024” ще се състои на 10 май 2024 от 12.00 до 15.00 ч. в Българския културен център и ще фокусира вниманието върху нови явления, проследими от излезлите през 2023 книги по жанровете: поезия, кратка проза, романистика, литературна критика, драматургия, публицистика, есеистика, мемоаристика, документалистика, историография, литература за деца, хумор. СБП провежда тази дискусия вече 25 години, определяйки известни писатели за докладчици. Те внимателно изчитат изпратените от издателствата  книги и написват аналитични статии, откроявайки най-сполучливите автори. Пред 24 май  журито определя финалистите, които биват удостоени с грамоти и парични награди.  Тази година са постъпили 202 заглавия от 67 издателства. Определените докладчици са: Ненчо Славчев – поезия; Светозар Казанджиев – кратка проза; Николай Табаков – романистика;  Ива Николова –  публицистика, мемоаристика, есеистика, документалистика;  Катя Зографова – драматургия, литературна критика, Ангелина Жекова – хумор, литература за деца.

Международното литературно четене на български автори ще се състои същия ден на същото място от 15.00 ч до 17.00 ч.:  В него ще се включат български автори, чиито книги са издадени на български и на чужди езици през последните 3 години. Ще се четат стихове от антологията „София – златото на думите”, издадена от изд.  „Български писател” през 2023 г. по проект на Столична Община. Катя Кремзер ще чете на български и немски стихове от книгата си „Дланите на Господ”;  Златимир Коларов ще представи романа си „По тънката повърхност на леда” на български и албански ; той ще представи и сборника си „Сините канарчета” на сръбски; Джина Дундова-Панчева ще чете стихове на български и английски от книгата си  „От слънце сенки си направих”;  Атанас Звединов ще чете свои стихове на български и чешки;  Мая Панайотова ще чете свои стихове на български и фламандски. Хайри Хамдан ще чете свои стихове на български и на арабски език. Добрин Финиотис  и  Христос Хартомацидис ще четат свои стихове на български и гръцки.

Също на 10 май в  „Дом Дора Габе” от 11.30 до 12.30 ч.  ще се състои Творческа среща-разговор и четене на Павлина Павлова с ученици от  Литературния клуб на СГСАГ „Христо Ботев”.

Приносен характер на проекта се заключава в представяне на значими автори и книги пред широка публика – на живо и онлайн; акцентиране на българска литература на чужди езици чрез четене на преведени  и издадени в чужбина творби; привличане на млади читатели към творчеството на съвременни писатели.

 

Пресинформация: Анжела Димчева