Сити Марк Арт Център представя „Науру”

Заповядайте на 24.02.2021 г. от 19:30 ч. в Сити Марк Арт Център!
МОНОЛОГ НА ЕДИН ПЪТУВАЩ
Моноспектакъл на Свежен Младенов
Автор на текста: Иво Иванов
Драматизация: Руси Чанев
Режисьор: Валентин Ганев