ONE GALLERY представя „Трезор“ – изложба-диалог между Деян Вълков и Ина Василева-INA

Изложбата е диалог между двама автори, които разглеждат чрез своето изкуството темите за материалистичното желание, естетиката и изграждането на стойност. „Трезор“ е зона , в която символично са съхранени предмети и тенденции, отправящи въпроси относно фетишизацията на обекти и символи от ежедневието ни.

Деан Вълков работи с масла и органични материали, създавайки своето вълнуващо изкуство.

Той е интуитивен художник, който работи чрез нанасяне на маркировки, изграждане и разграждане, наслояване на цвят върху цвят, докато се появи изображението. Темите му са образни. Неговото намерение е да провокира разказ от сетивна памет. Той обяснява: „Никога не започвам с конкретна идея. Започвам с импулс, жест, цвят, на който реагирам емоционално по начина, по който слушателят реагира в разговор. Историите се развиват и променят, докато работя. Често и работата ми е разговор със себе си.“

Ина Василева-INA е автор, който работи в пост- феминистична артистична сфера. Обхвата на нейната работа включва- скулптура, пърформанс, инсталация и живопис, като често използва материали и процеси, свързани с ранния концептуализъм, поп арт и минимализъм. Разнообразната практика на Ина обхваща различни медии и референции, включително дрехи, аксесоари и козметика, рисунка, живопис и икони на модерното изкуство. В своите обекти тя подчертава валоризацията на повърхностния външен вид и женската красота, докато взаимодействието на очакванията на пола в нейните обекти поставя под въпрос границите на женствеността. В нейната обширна артистична вселена всичко е източник на вдъхновение и търсене. Тя критично разсъждава върху по-широките опасения за временността и постоянството и мимолетния характер на стойността в съвременното общество, в което предмети и тенденции бързо остаряват. Ина задава теми за размисъл върху системните, интернализирани културни ценности, подтиквайки към по- задълбочено търсене в стойностите на съвременните ни представи за пола и ролята на жената.