Българските художници днес

БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС  е дългосрочен проект на Националната галерия за изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент.

Националната галерия е най-големият специализиран музей в страната, чиято колекция и изложбена дейност изследват развитието и динамиката на явленията и процесите в българското изобразително изкуство. Ролята си на водеща музейна институция Националната галерия изпълнява не само в сферата на опазване на културното наследство и памет, но и като деен участник в съвременните процеси, партньор на работещите художници, инициатор на събития в подкрепа на художествения живот.

Една от основните ѝ социални и културни функции е да следи, изучава и представя изкуството на днешния ден в контекста и логиката на процесите, определящи цялостния облик на визуалната ни култура. Нейна важна задача е участието и в художествените процеси като водещ партньор, анализатор и авторитет при формирането на съвременни естетически критерии.

Галерията притежава необходимия ресурс, да бъде основен фактор в изследването и представянето не само на творчеството на вече утвърдени български художници, но и в откриването на непознати имена, които имат своето място в общия контекст, независимо че по една или друга причина са останали „встрани от светлината на прожекторите“.

Националната галерия е активен център, инициатор и провокатор на събития с висок индекс на обществено въздействие.

Галерията изпълнява своите културни  и социални функции на най-голяма музейна институция, специализирана в областта на визуалните изкуства,  като работи за изследването на сложните художествени процеси у нас от края на ХХ в. и началото на ХХІ в. и представя в научни и изследователски проекти, самостоятелно или в партньорство със сродни организации, най-важните тенденции, водещите имена, спецификата на визуалната среда и последващите влияния, наблюдавани днес като съвременни насоки.

За да изпълни тази цел, екипът на Националната галерия стартира проекта БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС, замислен като поредица от събития, свързани с представянето на художници от различни поколения, значими за историята на съвременното българско изкуство.

Проектът е планиран в рамките на петгодишен период и включва събития (изложби, беседи, кръгли маси, разговори с художници, прожекции на филми, издаване на печатни материали). В зависимост от своя мащаб и специфика, събитията ще бъдат организирани в различни филиали на галерията: Квадрат 500, Двореца, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство.

По отношение на формата на представяне на авторите проектът включва три модула:

МОДУЛ „ИМЕНА“ за организиране на изложби на авторите в Националната галерия.

МОДУЛ „ДИАЛОЗИ“ за представяне на автори, съобразно  спецификата на творчеството и приноса им.

МОДУЛ „ИЗБОРЪТ“ за представяне на автори по избор на изкуствовед от екипа на Националната галерия.

 

 

Първите две изложби от новия дългосрочен проект ще се състоят съответно на:

27 март, вторник, 18.00 часа, Квадрат 500, зала 19 – Стоян Цонев

29 март, четвъртък, 18.00 часа, Двореца – Димо Колибаров