Българи и норвежци подписаха договор за двустранно сътрудничество

В Албена се състоя българо-младежкият форум за алтернативна медицина, на който “Медика-Албена” е домакин за трета година.

Норвежката асоциация по натурална медицина и медицински център „Медика-Албена“ подписаха договор за двустранно сътрудничество. За изпълнението на проекта, медицинският център е получил 58, 422, 07 лева безвъзмездна финансова помощ по програма „Инициативи за обществено здраве“ на Министерството на здравеопазването.

Този проект ни дава възможност да приложим на практика изпълнението на Здравния туризъм“, коментира д-р Ивайло Христов, изпълнителен директор на „Медика- Албена“.

Норвежката Асоциация по натурална медицина няма аналог в България. „Тяхната асоциация обединява терапевти, кинезитерапевти и хомеопати. Освен това има много строго законодателство, относно това какво може и какво не, нещо което при нас го няма. И де факто тяхната организация е тази граница, която определя кое е някакъв вид медицина и кое не“, казва д-р Христов.

Във форумът, норвежките медици се запознават с работата на българските си колеги. „За тях беше много интересна комбинацията, която ние осъществяваме между природни фактори със съвременно предназначение. Интересът, които беше предизвикан у тях, доведе и първите пациенти от Норвегия. Това е много сериозен пробив, специално да идват у нас за лечение” коментира д-р Христов.

Норвежката организация работи за специализирането и развитието на натуралната медицина. В нея членуват над 800 души, 600 от които са терапевти“, заяви г-жа Лидия Мире, представител на Норвежката организация за натурална медицина.

Президентът на норвежката организация Джон Петер Линделанд коментира, че Народната медицина в България е навлязла сериозно в „официалната“ медицина,  докато в Норвегия все още не е така. „Затова ние гледаме с много голямо внимание на развитието и нашето коопериране със „Медика- Албена“, за да можем да черпим опит за интегрирането на народната медицина в здравеопазването“, сподели той.