Виртуален фотографски конкурс за ученици

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център  (ПИЦ) по зависимости  обявяват  lиртуален конкурс за създаване на фотография и видеоклип с творческа тема: „Моят чуден свят – следвам живота“.В него могат да участват ученици от V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас от училищата в област Стара Загора и от цялата страна. Целите на конкурса обединяват усилията на екипа на ПИЦ по зависимости за насърчаване на оригиналното творческо мислене и за представяне на авторска интерпретация на творческата тема по интересен и достъпен начин, със средствата на дигиталните технологии, за защита на собствена позиция и ангажираност, за насочване на вниманието към предизвикателствата, с които се сблъсква младото поколение – вредата от употребата на психоактивни вещества (ПАВ), за превенция и предотвратяване на първа употреба на ПАВ. Конкурсът се провежда в два раздела: „Фотография“ и „Видеоклип“. У участниците са разделени в две възрастови групи, като всички получават грамоти за участие, а на най-добре представилите се връчват предметни награди на обща стойност 650.00 лв.Правилата на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: www.picstarazagora.com и на страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 10 декември 2020 г.. Дата на онлайн представяне, оценяване и класиране е 15 декември 2020 г.Предвид епидемичната обстановка, на 15 декември 2020 г. конкурсните творби ще бъдат представени пред жури, но без участието на публика, а участниците и всички желаещи могат да наблюдават оценяването и класирането чрез онлайн връзка, която ще бъде предварително публикувана на официалния сайт и на страницата във Фейсбук на ПИЦ по зависимости. Регистрационните формуляри ще се приемат до 1 декември 2020 год. Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри и конкурсните творби: e-mail: [email protected].

Снимката е илюстративна

 

kmeta.bg