Витоша Ски

Както ви съобщихме миналата седмица, “Витоша ски” кани г-н Тома Белев за консултант, който да покаже пътя, по който да направим Витоша достъпна за всички посетители. Вече му изпратихме и официална покана чрез Столичен общински съвет – предложението е за сключване на консултантски договор за модернизацията на съоръженията в ПП “Витоша”. Надяваме се, че бившият директор на Природния парк ще се отзове на поканата и ще допринесе за каузата ни.
Можете да видите поканата и входящия номер на писмото ни в деловодството на на Столична община тук – https://skivitosha.com/about/correspondence

Снимка на Витоша ски.