Враца дава 20 000 лв. на даровити деца

20 000 лева от бюджета на община Враца отиват за насърчаване на деца с изявени дарби. Правилата за отпускането на стипендиите ще бистри местният парламент идната седмица.

В докладната, внесена от зам-кмет по образованието Петя Долапчиева, се посочва, че са предвидени 12 месечна стипендии в размер на 135 лева, еднократно финансово подпомагане в същия размер за класиране на I място; 100 лева месечно за класиране на II  място и 80 лева месечно за класиране на III място.  Еднократна стипендия в размер до 100 лева ще има и за участие в страната, а до 300 лева  – за представяне в чужбина.

В рамките на една календарна година ученик има право само на една стипендия и само на едно еднократно финансово подпомагане по реда на тази програма, пише в предложението на Долапчиева.

Документи за кандидатстване са искане /по образец/; копие от документ за класиране /протокол от съответната федерация за спортистите/;  копие от акт за раждане или лична карта на ученика; служебна бележка от училището, удостоверяваща, че е ученик в дневна форма на обучение и служебна бележка от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

 

снимка: община Враца, архив

 

АВТОР     Петя Валентинова