Днес е Международният ден на учителя

На 5 октомври в над 100 държави по света, включително и в България, се отбелязва Деня на учителя.

Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5 октомври като международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.На днешния ден Организацията на обединените нации приканва всеки човек по света да отдели минута и да си спомни с любов и признателност как учителят е променил за добро неговия живот.

kmeta.bg