Екопротест пред посолството на Швейцария

Днес в София, пред швейцарското посолство водени от председателя на ПК Екогласност инж. Емил Георгиев, на мирен протест се събраха жители от  района на Белащица, Гълъбово и околните селища.   Протестиращите донесоха специален „подарък” на посланика на конфедерация Швейцария у нас, Н.Пр. Мюриел Берсе Коен – два чувала с прах. Именно този отпадък замърсява целия район около кариерата до с. Белащица с концесионер  „Холсим” България. Фирмата е  част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон „Лафарж  Холсим”, със съдебна регистрация на територията на Конфедерация Швейцария. На чувалите бяха поставени надписи на английски език- „Произведено от швейцарска фирма в България”.

Емил Георгиев от Екогласност  каза: „…тъй като г-жа посланичката не намери време да дойде да разгледа на място Западните Родопи и да се полюбува на резултата от дейността на швейцарската компания „Холсим” на място, решихме да й донесем специален дар, това което местните хора получават редовно като резултат от работата на кариерата до Белащица прах!”

 

Освен „подаръка” инж. Емил Георгиев, носеше и папка с копия на подадените сигнали  до Прокуратурата, НАП, ДАНС, МОСВ и МЕ с нарушенията допуснати от концесионера. Повече от половин час протестиращите чакаха някой от посолството да ги приеме и чуе техните жалби. Вратите на сградата останаха залостени като швейцарска крепост. Накрая председателя на Екогласност Емил Георгиев пусна жалбите в пощенската кутия на посолството.

 

В края на декември, миналата година, жители на селищата в близост до кариерата на „Холсим” България – Гълъбово, с.Белащица, с.Марково, с.Брестник, гр.Куклен, с.Цар Калоян и ПК Екогласност имаха среща с посланичката на Швейцария у нас, на която я запознаха с вредите, които швейцарската компания нанася на региона -запрашаване, липса на задължителното по предписания оросяване на терена, значително увеличение на респираторните заболявания, застрашени водоизточници, липса на рекултивация и работа извън координатите на разрешената концесия. Посланичката обеща да отиде на място, да се запознае с проблемите на хората и да съдейства в диалога по разрешаването им.

Повече от половин година след срещата в посолството нищо не се е променило, освен призананието на Министерство на енергетиката, че концесионерът „Холсим” добива природни богатства извън  разрешените граници, което става ясно от наказателно постановление на Министъра на енергетиката от 21.05.2019 и за това нарушение дружеството е санкционирано с 50 000 лв.

 

Протестиращите вече близо 3 години жители на Западните Родопи и Екогласност са разочаровани от бездействието на посланика на Швейцария у нас. Те подчертаха, че Швейцария е известна в България с прекрасната си природа и стремеж на всички българи е и нашата, българска природа да остане също чиста и привлекателна, а швейцарските компании да не бъдат свързвани с разрушителни действия на наша родна земя.

В специално обръщение до г-жа Коен протестиращите написаха :

 

Ние сме дълбоко изненадани как така точно една швейцарска компания си позволява да вреди на екологията и здравето на хората в този район.

Действия на тази швейцарска компания разколебават вярата и смисъла на 103-годишните двустранни дипломатически отношения, които имат България и Швейцария.”

Протестиращите са подали сигнали до Прокуратурата, НАП, ДАНС, МОСВ и МЕ с нарушенията допуснати от концесионера.

 

„Няма да се изморим, вече 3 години протестираме и сигнализираме държавните институции по екологичните проблеми в района на Белащица. Ще продължим тръгнахме от Родопите, стигнахме до София, ще отидем и в Брюксел!” каза Емил Горгиев от Екогласност.