Емил Георгиев е новият Председател на Федерация на Потребителите в България

На 27.09.2019 г. в град София се проведе шестата национална конференция на Федерация на потребителите в България /ФПБ/.

Конференцията се откри от проф. Йовчо Топалов – Председател на ФПБ. Присъстващите изслушаха отчетни доклади на Мандатната и Контролна комисии и на Изпълнителния секретар на федерацията Емил Георгиев за периода 2016 – 2018 год.

проф. Йовчо Топалов – почетен Председател на ФПБ

В доклада си  пред делегатите на конференцията инж. Емил Георгиев говори за широкомащабната дейност разгърната от федерацията в защита на потребителите. Той анализира  състоянието на пазара и произтичащите от него проблеми. В следствие на абдикацията на държавата от своите контролни и регулиращи функции, на населението в България се предлагат стоки със занижено качество. Тяхната безопасност е силно намалена. „Двойният стандарт” се е настанил трайно на българския пазар не само на хранителните и промишлените стоки, но и на пазара на услугите. Произвола на монополните дружества в секторите – топлинни услуги, водоснабдяване, телекомуникации застрашява  правата на българските потребители.

Като еталон за защита на потребителите е съвместната дейност между ФПБ и „ЧЕЗ България” ЕАД за разкриване и предотвратяване на кражби на електрическа енергия, които в последно време вземат застрашителни размери и то от страна на бизнеса.

Като най-ефективна защита на правата на потребителите в България бе посочена законодателната инициатива извършена от страна на ФПБ. Внесени са 4-ри предложения за промени на Закона за енергетиката и Закона за храните. Внесени са три предложения пред Обудсмана на страната и Върховна касационна прокуратура  за преустановяване на порочните практики на ТЕЦ-овете спрямо техните потребители. Подкрепена е и промяната на ГПК за защита на длъжниците.

 

Последва избор на ръководството на ФПБ – Федерален съвет, Изпълнително бюро и Председатели. Единодушно бяха избрани -за почетен Председател на федерацията проф. Йовчо Топалов, а за Председател инж. Емил Георгиев.