Емил Георгиев: Проверката на “Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД, бе опит за прикриване на нарушения

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“

Проблемите около казуса с кариерата до село Белащица продължават. По този повод в петък, 12.10.2018 г. се проведе среща в офиса на концесионера „Холсим кариерни материали Пловдив“ между Инициативния комитет на протестиращите, изпълнителния директор на кариерата в Пловдив, Емил Брайчев и представители на Министерство на енергетиката -/МЕ/, РИОСВ Пловдив и Министерство на земеделието. Припомняме, че протестиращите не желаят продължаване на активността на кариерата, поради влошеното качество на живот, породено от обилното запрашване на региона, както и от шумните взривове. Едно от основните действащи лица в защита на протестиращите е председателят на Политически клуб  „Екогласност“ инж. Емил Георгиев, който освен, че участва в събитията още от началото на протестите през месец май, бе и движеща сила на провелата се среща. Как коментира събитието г-н Емил Георгиев :

Г-н Георгиев, съвместната Ви битка с инициативните комитети от Белащица и Гълъбово,  против дейността на фирма „Холсим кариерни материали Пловдив“ на находище Белащица, наподобява на битката ви с фирма „Каолин“ на кариера „Великан“ в района на Меричлери.  В началото на сблъсъка Ви с Прокопиев Ви обвиниха, че защитавате нечии корпоративни интереси. Не се ли опасявате, че и сега ще се случи същото?

Не отричам, че защитаваме интереси, но не корпоративни, а интересите на жителите от района на 9 села, от региона около Пловдив – Белащица, Брани Поле, Гълъбово, Марково, Брестник, Цар Калоян, Куклен, Крумово и Руен. Убеден съм, че както преди 5 години при Меричлери, така и сега ще спечелим тази битка. Тази битка не е лична, а в името на каузата по опазване на околната среда и здравето на живущите в тези китни села.

Представители на Инициативния комитет

След Ваш сигнал до енергийното министерство и  Ваше настояване в края

фирма „Холсим кариерни материали Пловдив“ в района на концесията в  находище Белащица. В тази проверка участвахте и вие предтавители на инициативните комитети от Белащица и Гълъбово.  Потвърдиха ли се сигналите за нарушения на фирмата?

Настоявахме за проверка, защото бяхме запознати в детайли с тежката ситуация, в която са поставени жителите на въпросните села в резултат на действията на „Холсим кариерни материали Пловдив“. За сведение,

 фирмата е клон на швейцарската компания  „Лафарж Холсим“, със съдебна регистрация на територията на Конфедерация Швейцария.

Държа да подчертая, че при проверката, извършена на 20.07.2018 г., по безспорен начин  установихме, че  „Холсим“ извършва огромни нарушения, които  създават предпоставки за екологична катастрофа.

Установи се, че от началото на дейността си през 2001 г. и до момента фирмата не е рекултивирала нито един квадратен метър  концесионна площ, а срокът на концесията изтича след две години. И най-нагло в ново искане за  отдаване на допълнителна площ от 50 дка за добив се посочва, че тя е необходима, за да може  да се рекултивира сегашната разкопана и превърната в лунен пейзаж площ, която по никакъв начин не може да се рекултивира. Най-странното е, че МЕ въобще не е поставило такова задължително изискване в концесионния договор, който е в сила  от  01.02.2001 г.

Терена на „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД

Установи се също така, че при преработване на добития скален материал се отделят огромно количество фини прахови частици, заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за потискане на прахоотделянето. Липсва и  ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки. Не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора „Холсим“.

Като допълнение, камионите, които излизат от площадките със суровина замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се.

Наред с това  са застрашени и два  водоизточника в близост до кариерата в района на с. Марково, защото дейностите свързани с добива на скални материали  могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и подаващата се питейна вода;

По безспорен начин с подходяща земемерна техника установихме и излизане извън границите на концесията, както и изкопни дейности в подножието на находище „Калоян“, което се предлага да се отдаде на нова концесия. Това  е изключително тежко нарушение на концесионния договор и Закона за концесиите.

В същото време жителите на селата в района организираха и два големи протеста, блокирайки за известно време околовръстния път за Асеновград. В последния протест се включиха над 700 души и отделна автоколона с над 200 МПС.

Сигнализирахме за  констатираните нарушения министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и настояхме за нова проверка на дейността на фирмата на територията на концесията в присъствие на представители не само на МЕ, но и на МОСВ и МЗХ. Проверката беше назначена за 12 октомври.

Реализира ли се тази проверка  и потвърдиха ли се вашите констатации от първата проверка?

Представителите на отделните министерства осуетиха проверката на терена на концесията, явно запознати, че фирмата е в нарушения. За сметка на това се проведе едночасово емоционално събеседване в работен офис близо до работните площадки. Видимо беше желанието на представителите на държавата да защитават „Холсим кариерни материали Пловдив“. Стигна се до там, че представителя на МОСВ даваше мило и драго да ни увери, че в РИОСВ Пловдив никога не е констатирано  наднормено съдържание на фини прахови частици, което беше опровергано от зам. кмета на община Пловдив Георги Титюков. След което представителя на МОСВ се коригира и каза, че е получен само един сигнал от района на Белащица, при което е установено, че само една лека кола е била покрита с наслоени прахови частици! Представяте ли си, само един сигнал с констатации за наслоения само върху една кола! Това е цинизъм и подигравка с представителите на инициативните комитети. Цинизъм и  защо когато поискахме да видим цялата документация, свързана с дейността на кариера ни представиха само две карти, от които едната с невалиден печат, а другата беше ксерокопие от 1991 г.

След това събеседване бяхме поканени на разходка из концесионната площ, ей така, за да подишаме „чист въздух“. Запознах представителя на МЗХ, че имаме съмнения, че на територията на концесията има земи горски фонд, на които не е променено предназначението. Въпросният представител ми каза, че е експерт по земеделски земи, сякаш  е очаквал на територията на каменната кариера да има земеделски земи.

С други думи, всичко беше предварително  съгласувано, за да не се стигне до установяване на нарушения. Аз твърдя, че  при предишна проверка, когато  стигнахме до находище „Калоян“ и беше видно, че се извършва добив и извън концесионната площ, прикривано с прясно изсипани над 70 самосвала пръст, от фирмата ни казаха,  че това се извършва с цел рекултивация… И в същото време уверяваха  мен и представители на инициативните комитети,  че тази площ не е тяхна. На мой въпрос защо рекултивират  терен, които не им е предоставен последва многозначително мълчание.

            И сега, връщайки се на последната  т.н. „проверка“, която всъщност беше една разходка в района на концесионната площ, в разговор, представителят на Министерство на енергетиката г-н Станислав Станков и още трима души от министерството с половин уста си признаха,  че на находище „Калоян“, което е извън разрешената концесия, наистина се  извършва нерегламентиран добив. Ако имаше протокол, това неминуемо щеше да се отрази, но такъв поне до момента не е направен и предоставен за подпис.

И въобще пълна трагикомедия! С други думи,  знае се, че „Холсим“ са превзели с нарушения територия, за която тепърва кандидатстват, но МЕ не реагира. Казано по друг начин, комисия беше изпратена да прикрива нарушенията, а не да направи реална проверка.

След като ви познаваме много добре, сме сигурни, че няма да се примирите с действията на „Холцим кариерни материали Пловдив“. Какво ще предприемете от тук нататък?

Най-напред ще изискаме от МЕ да ни предостави карта с актуалните граници на концесията, които граници да сравним с тези, установени при първата проверка от наш експерт геодезист. Ще изискваме също така  от Министерство на земеделието да предоставят целия картен материал, за да разберем дали там наистина има земи горски фонд с непроменен статут. Ще потърсим и становището на Басейнова дирекция Пловдив, относно застрашените  водоизточници на с. Марково.

И не на последно място ще настояваме за среща с посланика на Швейцария в България Негово превъзходителство г-н Денис Кнобел,  защото  както казах в началото, „Холсим кариерни материали Пловдив“ е дъщерна фирма на швейцарска фирма. Затова ще внесем в посолството официална  съвместната позиция на ПК “Екогласност“, инициативните комитети от Белащица и Гълъбово, както и на кметова на селата  от  района на концесията относно дейността на „Холсим“.

 Много държим да знае посланикът на Швейцария какви ги върши тяхна фирма, защото сме  запознати с мерките, които се взимат за опазване на природата в тяхната държава. В края на краищата нашата държава не е африкански бандустан и няма да позволим  на  една швейцарска компания варварски да унищожава българската природа, с което и да застрашава здравето и живота на български граждани.

Искам да се знае, че  няма да приемем каквото и да е ново участие в подобни бутафорни комисии и както е тръгнало, скоро ще поведем недоволното население от региона на концесията към жълтите павета пред МС  с настояване за прекратяване дейността  на „Холсим кариерни материали Пловдив“ в района на Белащица. Убеден съм, че в София ще дойдат поне двойно повече хора, отколкото на последния протест и всички тези , които прикриват  нарушения ще се сблъскат с техния гняв.

Емил Георгиев


Автор: Пламен Михайлов