Защо страните в Персийския залив се фокусират върху възобновяемата енергия?

Тъй като в момента голяма част от световните политически лидери гледат на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като начин за справяне с нарастващата и многоизмерна заплаха от изменението на климата, традиционните енергийни сили в Съвета за сътрудничество на страните в Персийския залив (СССЗП) приемат възобновяемата енергия с рекордно бърз темп. Воден от усилията в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, СССЗП започва да играе решаваща роля относно глобалните усилия в подкрепа на енергийната трансформация, пише Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) на своя сайт.

„Напълно възможно е да се генерира достатъчно евтина, надеждна енергия от възобновяеми източници. Това е не само възможно, но е и най-добрият вариант, тъй като би донесъл по-високи социално-икономически ползи за бизнеса и ще ни позволи ефективно да се справим с изменението на климата”, споделя генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера по време на Международния енергиен форум в Рияд, който се проведе наскоро.

За Персийския залив ВЕИ засилват енергийната сигурност и подпомагат икономическата диверсификация, като същевременно предлагат на нации, богати на възобновяеми енергийни ресурси, възможност да проучат пълния си икономически потенциал. Те също дават втори шанс в енергийното лидерство. Днес голяма част от глобалната тенденция към свиване на разходите, наблюдавана във ВЕИ сектора, идва от Персийския залив. И намалявайки цената на ВЕИ и инвестирайки в страни извън региона, Персийският залив също оформя енергийната трансформация на други места.

IRENA посочва пет причини, поради които страните от СССЗП се обръщат към възобновяемите енергийни източници:

1. Възобновяемите енергийни източници са най-практично и лесно достъпно климатично решение

Според анализ на IRENA, ускореното внедряване на възобновяема енергия в региона на СССЗП може да намали емисиите на въглероден диоксид с 136 милиона тона. Тъй като държавите целят да засилят своите цели за възобновяема енергия, за да задържат покачването на глобалните температури до под 2 градуса по Целзий, ОАЕ увеличи над два пъти своя таргет, като се ангажира да генерира 50% чиста енергия от своя енергиен микс до 2050 г. на срещата на върха на ООН за климата в Ню Йорк, което допълнително ще свие количеството въглеродни емисии, отделяне при производство на електроенергия.

2. Възобновяемата енергия е най-конкурентната форма на производство на електроенергия в региона

Бизнес аспектът на ВЕИ е централен мотивиращ фактор за прехода на Персийския залив към чиста енергия. Днес възобновяемата енергия е най-конкурентният по отношение на разходите източник на ново производство на електроенергия в СССЗП, замествайки традиционните енергийни източници като отговор на бързо нарастващото вътрешно потребление на енергия в региона. Наскоро петата фаза от строежа на 900-мегаватовия соларнен парк Mohammed Bin Rashid Al Maktoum в ОАЕ получи една от най-ниските ценови оферти за соларен фотоволтаичен проект в света – 1,7 цента за киловатчас (kWh).

3. Възобновяемата енергия създава работни места

Дългосрочните цели на политиката, наблюдавани в региона на СССЗП, включително частните предприятия, образованието, обучението и инвестициите в местен човешки ресурс, могат да улеснят увеличаването на броя на работните места в сектора на възобновяемата енергия. Данните на IRENA сочат, че възобновяемата енергия може да създаде повече от 207 000 работни места в региона до 2030 г., като слънчевите технологии представляват 89 на сто от този аспект.

4. Регионът СССЗП има значителен потенциал за възобновяема енергия – и не само слънчева

Анализът на средата за развитие на слънчевата фотоволтаична технология в СССЗП разкрива голям потенциал за нейното внедряване във всички страни региона, като Оман, Саудитска Арабия и ОАЕ са лидери втова отношение. Освен това териториите на Кувейт, Оман и Саудитска Арабия също се отличават със значителни ресурси на вятърна енергия. Технологии като генериране на енергия от биомаса и геотермална енергия могат да предоставят допълнителен потенциал, но остават все още на заден план. Според анализ на IRENA, базиран на целите от 2018 г., които, ако бъдат изпълнени, могат да доведат до около 72 гигавата (GW) капацитет за възобновяема енергия в СССЗП до 2030 г.

5. Възобновяемите енергийни източници пестят вода

Недостигът на вода е остро предизвикателство в региона, като четири от шестте държави от СССЗП са класирани в топ 10 на най-бедните откъм воден ресурс (на суша) държави по света според Световния институт за ресурси. А тъй като там се наблюдава и сериозен прираст на населението, се очаква търсенето на вода в региона да нарасне петкратно до 2050 г.

Ако страните от СССЗП реализират своите цели за възобновяема енергия, това би довело до приблизително намаление съответно с 17% и 12% по отношение на извличането и потребленитое на вода за енергийните сектори в региона. Голяма част от това намаление ще бъде регистрирано от Саудитска Арабия и ОАЕ, където усилено се работи за добавяне на значителни дялове от възобновяема енергия в енергийния сектор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment on “Защо страните в Персийския залив се фокусират върху възобновяемата енергия?”

Comments are closed.