Избраха визия за новата модерна зала в Стара Загора

Проектът на архитектурно  студио “Атек ВД” – София за новата многофункционална и спортна зала в старозагорския парк “Артилерийски” е класиран на първо място сред общо 13 проекта от авторитетно жури с председател проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, стана ясно днес.

Проектът-победител бе представен от ръководителя на студио “Атек ВД” – проф. арх. Валери Иванов от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, съобщи https://stzagora.net/. Екипът, работил по проекта, е в състав арх. Калоян Колев – главен проектант в частта “Архитектура”, и инж. Цветан Георгиев и инж. Николай Минев – по конструктивната част.

“Бих искал да поздравя ръководството на Стара Загора, че създаде един великолепен документ – задание за проектиране, който позволява изграждането на един комплексен, многофункционален център. Благодаря и поздравявам и журито от тези висококвалифицирани и компетентни хора, успели да анализират и оценят представените проекти” – каза проф. Валери Иванов.

Според него би било добре Община Стара Загора да събере всичките 13 проекта в едно малко издание, тъй като всеки от тях има своите теоретични достойнства. Многофункционалната зала с обслужващи, развлекателни и атрактивни функции, с акцент върху спорта, е проектирана да функционира денонощно и да създаде предпоставки за финансова самоиздръжка и независимост и да се превърне в печелившо предприятие, за да не бъде във финансова тежест на Община Стара Загора – тъй като това е един от сериозните проблеми на съвременните спортни съоръжения, допълни проф. Иванов.

Освен проф. Иван Марков членове на журито са проф. д-р арх. Иван Данов – ръководител катедра „Жилищни сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.н. арх. Бойко Кадинов – представител на Камара на архитектите в България, ръководител на катедра „Обществени сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, арх. Божидар Хинков – представител на Съюза на архитектите в България, Красимира Чахова – заместник-кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“ в Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора и Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора.

На второ място е проектът на “Тилев архитекти” ООД – София, а на трето – проектът на “АТМ” ЕООД – София.

В крайното класиране първите 3-4 проекта са на минимална дистанция един от друг по общ брой на набраните точки, отбеляза председателят на журито проф. Иван Марков.

 

снимки: https://stzagora.net/